Hard wax (M2) flytende forsegling for Gelcoat 1L

Hard wax (M2) flytende forsegling for Gelcoat 1L
Varenr.
MAX-00200
Lager
På lager
Pris
kr 515,00
Enhet
Stk

Kvantumsrabatt

Loading...
  • Hard wax (M2) flytende forsegling for Gelcoat 1L
  • standard_Brannfarlig
  • standard_Kronisk_helsefare
En flytende hardvoks for gelcoat

Tyntflytende, lettarbeidet og god båtpolering.
Bearbeides for hånd eller med polermaskin.
Eldre båter trenger Acrylic Paste som renseprodukt først.

Faresetninger

H226 Brannfarlig væske og damp.

H412 Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann.

H370 Forårsaker lungeskade ved svelging

Sikkerhetssetninger

P305+P351+P338 VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen.

P280 Benytt vernehansker /vernebriller/ansiktsskjerm.

P312 Kontakt et GIFTINFORMASJONSSENTER eller lege ved ubehag.

P273 Unngå utslipp til miljøet.

Sikkerhetsdatablad

Relaterte varer

Selita Poleringsklut 200gr (Easitex) 40x53cm
Varenr.
KRE-9708
Enhet
STK
kr 213,00
per STK
Polersvamp Maxxolen Svart
Varenr.
MAX-Z0590
Enhet
Stk
kr 177,00
per Stk
Din nettleser er utdatert!

For å kunne bruke alle funksjoner på nettsiden må du oppdatere nettleseren. Oppdater min nettleser nå

×