Termospray Svart 600 ºC (Varmebestandig) 400ml

Termospray Svart 600 ºC (Varmebestandig) 400ml
Varenr.
CAR-126.086
Lager
På lager
Pris
kr 188,00
Enhet
Stk

Kvantumsrabatt

Loading...
  • Termospray Svart 600 ºC (Varmebestandig) 400ml
  • standard_Brannfarlig
  • standard_Helsefare
  • standard_Miljøfare
For maling på varme-stressende deler som f.eks motorinnretninger og avgassystem på kjøretøy

Spraylakk med svart farge som tåler temperaturer opp til 600 grader celsius

Faresetninger

H222 Ekstremt brannfarlig aerosol.

H229 Beholder under trykk: Kan eksplodere ved oppvarming.

H315 Irriterer huden. H319 Gir alvorlig øyeirritasjon.

H336 Kan forårsake døsighet eller svimmelhet.

H411 Giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.

Sikkerhetssetninger

P101 Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden.

P102 Oppbevares utilgjengelig for barn.

P210 Holdes vekk fra varme / gnister / åpen flamme / varme overflater. — Røyking forbudt.

P211 Ikke spray mot åpen flamme eller annen tennkilde.

P251 Må ikke punkteres eller brennes, selv ikke etter bruk.

P260 Ikke innånd aerosoler

P410+P412 Beskytt mot sollys. Må ikke utsettes for temperaturer høyere enn 50 °C / 122°F.

P501 Innhold / beholder leveres til godkjent mottak

Sikkerhetsdatablad.

Dokumenter

Relaterte varer

Termospray Hvit, 300ºC, 400ml
Varenr.
DUP-467547
Enhet
Bx
kr 158,00
Termospray Rød, 300ºC, 400ml
Varenr.
DUP-467554
Enhet
stk
kr 226,00
Termospray Sølv 600ºC (Varmebestandig) 400ml
Varenr.
CAR-126.087
Enhet
Stk
kr 210,00

Sidemeny

Informasjon

Support

Din nettleser er utdatert!

For å kunne bruke alle funksjoner på nettsiden må du oppdatere nettleseren. Oppdater min nettleser nå

×