Spraylakk etter egen fargekode ready 400ml

Spraylakk etter egen fargekode ready 400ml
Varenr.
CAR-1197
Pris
kr 488,00
*
*
*
Enhet
stk

Kvantumsrabatt

Loading...
 • Spraylakk etter egen fargekode ready 400ml
 • standard_Helsefare
 • standard_Brannfarlig

Sprayboks med din lakk som er mikset etter bestilling 

Vi fyller på sprayboksen med kvalitetslakk
Lakken er 1-komponent som betyr at den er klar til bruk
Vi vil bruke standardfargen til den valgte fargen.

Vi vil ta kontakt ved spørsmål eller hvis vi ikke finner fargekoden

Skal du lakkere med sprayboks for første gang?
Les hvordan det gjøres her

Hvordan finne bilens fargekode?
Les hvordan i vår artikkel om temaet

En sprayboks er nok til å dekke ca. 1m2
Det anbefales ikke å lakkere store områder med sprayboks, da det da er vanskelig å få et jevnt resultat sammenlignet ved bruk av sprøytepistol.

Har du husket?

Lakkering

Start med å sikre at det er en høy nok temperatur.
Det bør være rundt 20 grader for optimal tørking (da må også det som skal lakkeres ha samme temperatur)
Rengjør med silikonfjerner før sliping og før lakkering (Antistatic degreaser)
Bruk TakRag ("seig" støvklut) for å fjerne siste rest av støv rett før lakkering

 1. Rist boksen 
  Rist sprayboksen godt i rundt 2 minutter, miksekulen i boksen skal høres tydelig. Dette er viktig for å sikre at fargepigmentene og virkestoffene er godt blandet. Dette er viktig for å få rett farge.
 2. Spray fra rett distanse
  NB! Sprøyt aldri rett på det som skal lakkeres, test alltid først på en avis, papp eller lignende for å sjekke at det er rett farge. Sørg for å sprøyte med en distanse på 25-30 cm fra objektet. Vær klar over at ulike objekter krever ulike teknikker for sprøyting.
 3. Spray alle overflater frem og tilbake
  Start med å sprøyte i nærheten av området som skal lakkeres, men ikke direkte på det. Press dysen helt ned, beveg sprayboksen sakte og jevnt frem og tilbake. Skift først retning når du er utenfor området. Dette gjør det lettere å kontrollere mengden lakk som kommer på området og lar deg ikke for mye lakk bygger seg, i form av renninger eller "tåredråper"/ "tear drops". Ikke prøv å få en perfekt glatt overflate med en gang. Den første påføringen skal anses som et forberedende lag, som det andre laget skal legges på for å oppnå en fin og glatt overflate med det andre eller til og med det tredje laget. De andre lagene skal sprøytes på før det tidligere laget er helt tørt, men med 5-10 minutter mellom hvert lag/ påføring. Unngå å ta flere enn 3 lag av hvert produkt. Hvis det er behov for å gjøre dette, så skal det ikke påføres før etter 24 timer, for å unngå risikoen med løft/ bobler i lakken.

Antall strøk:
Grunning: 1-2 strøk
Farge: 2-3 strøk
Klarlakk: 2-3 strøk
Det er bedre å legge flere tynne strøk enn få tykke strøk! Det reduserer risikoen for sig i lakken

 

Dupli Color sine spraybokser med lakk kan brukes til en rekke bruksområder
Disse sprayboksene er fylt med lakk basert på RAL-fargesystemet (tyske industrifarger)

Vi anbefaler å bruke en god grunning før påføring av lakk for å sikre et godt resultat.

Underlag:
- Metall
- Tre
- Glass
- Stein
- Keramikk
- Papp
- Hard plastikk (må ha grunning)

Kvalitet og egenskaper

 • Høy kvalitet
 • Rask tørketid
 • Veldig god dekkevne
 • Veldig godt fargetreff
 • Godt feste til mange materialer
 • Brukbar til innendørs og utendørs påføring
 • Polerbar overflate
 • Motstandsdyktig mot vær og UV stråler, lyssann
 • Motstandsdyktig mot skraper og støt

NB: Vi anbefaler å spraye litt på en en pappbit for å sammenligne fargen før du starter arbeidet. Den fargen som er på sprayboksen tilsvarer fargen da delen var ny, om objektet har blitt veldig famlet vil det gjøre at fargen ikke er lik med resten av objektet.

Les gjerne vår veiledning for spraybokslakkering

Beskrivelse:
Basis for binder: Akryl polymerer
Lukt: løsemiddel
Grad av glans (målt ved 60° vinkel i henhold til DIN 67530):
De fleste fargene er blanke: 80 glans.
Noen få er ikke det, de er merket som Satin matt: 30 - 35 glans Matt: 5 - 10 glans
Effektivitet: 400 ml er nok for ca. 1.0 - 2.0 m² avhengig av farge og underlag
Tørketid (ved 20°C, 50% relativ luftfuktighet):
Støvtørr etter ca. 10 minutter
Tørr til ta på etter ca. 30 minutter
Herdet etter 2 timer
Kan bli polert etter omtrent 24 timer

NB: Tørketiden avhenger av temperaturen i omgivelsene, luftfuktighet og tykkelsen på lakken som er påført.
Tåler opp til 80°C etter herding Kan lagres opp til 10 år, lagres på en tørr plass og beskyttes mot sollys og andre varmekilder.
Størrelse: 400ml

Miljø og merking:
Produktene er fri for tungmetaller. Lokk og emballasje er laget av resirkulerbart materiale.

Avfallshåndtering: Bare tomme bokser bør leveres i beholder for resirkulerbart avfall. Bokser som ikke er tomme bør kastes som "spesialavfall".

Barnesikring: Sprayboksene har en såkalt no-spray ring eller et barnesikret lokk for å unngå uautorisert bruk. Se beskrivelse på hetten eller på etiketten.

Tips
- Sørg for at det er mellom +10°C og +25°C, helst rundt 20°C
- Påfør kun når det er tørt vær eller en luftfuktighet under 60%
- Påfør kun på plasser beskyttet fra vind, og i godt ventilerte rom
- Husk å dekke til/ beskytte objekter rundt fra sprøytetåken

Faresetninger

H222-H229 Ekstremt brannfarlig aerosol. Beholder under trykk:Kan eksplodere ved oppvarming.

H319 Gir alvorlig øyeirritasjon.

H336 Kan forårsake døsighet eller svimmelhet.

Sikkerhetssetninger

P101 Dersom det er nødvendig med legehjelp,ha produktets beholder eller etikett for hånden.

P102 Oppbevares utilgjengelig for barn.

P210 Holdes vekk fra varme, varme overflater, gnister, åpen ild og andre antenningskilder. Røyking forbudt.

P211 Ikke spray mot åpen flamme eller annen tennkilde.

P251 Må ikke punkteres eller brennes, selv ikke etter bruk.

P260 Ikke pust inn sprøytetåke.

P410+P412 Beskyttes mot sollys. Må ikke utsettes for temperaturer høyere enn 50 °C.

P501 Innholdet / emballasjen skal avhendes i henhold til de r

https://www.dropbox.com/s/kei6hokuyn5war3/CAR-125.686%20PREFILL-SPRAY.pdf?dl=0

Relaterte varer

1K Primer Filler Grå Spray 400ml (Lesonal)
Varenr.
LES-514189
Enhet
BX
kr 372,00
per BX
Takrag Original Pr. Stk
Varenr.
ORA-D3023-20x10
Enhet
Stk
kr 14,00
per Stk
2K Epoxy Primer Spray 400ml
Varenr.
CAR-149.424
Enhet
Stk
kr 631,00
per Stk
Klarlakk Spray 400ml 1K
Varenr.
CAR-126.025
Enhet
Stk
kr 123,00
per Stk
Silikon Fjerner Spray 400Ml (Silicone Remover)
Varenr.
CAR-149.423
Enhet
Stk
kr 164,00
per Stk
Spraylakk etter egen fargekode 2K 400ml
Varenr.
AKZ-1198
Enhet
BX
kr 529,00
per BX
Din nettleser er utdatert!

For å kunne bruke alle funksjoner på nettsiden må du oppdatere nettleseren. Oppdater min nettleser nå

×