Dupli Color 10-0010 Sprayboks 400Ml

Dupli Color 10-0010 Sprayboks 400Ml
Varenr.
DUP-DC 10-0010
Lager
På lager
Pris
kr 249,00
Enhet
Bx

Kvantumsrabatt

Loading...
 • Dupli Color 10-0010 Sprayboks 400Ml
 • standard_Helsefare
 • standard_Brannfarlig
Akrylmaling av høy kvalitet for lakkering eller flekking på biler og andre objekter

Dupli Color sine spraybokser med lakk kan brukes til en rekke bruksområder
Kombisystemet innebærer at fargene korresponderer omtrent med den originale bilprodusentens nyans innenfor svært tette toleranser

Vi anbefaler å bruke en god grunning før påføring av lakk for å sikre et godt resultat.

Metallicfarger må ha klarlakk over for å få den rette glansen og for å sikre at fargen holder seg
(Metallicfarger starter med mer enn to tall før bindestrek; 10, 20, 30, 40 , 50, 60, 70, 80, 90, 110, 120 )

Underlag:
- Metall
- Tre
- Glass
- Stein
- Keramikk
- Papp
- Hard plastikk (må ha grunning)

Auto-Color kombisystemet inkluderer flere originale lakkoder under ett referansenummer (ID nummer). Farger som er tilnærmet identiske i farge, men som har blitt gitt ulike referansenummer av ulike bilprodusenter blir samlet under ett felles ID-nummer.

Finn din lakkode/bilfarge her og ID-nummeret som tilsvarer lakkoden

NB: Vi anbefaler å spraye litt på en en pappbit for å sammenligne fargen før du starter arbeidet. Den fargen som er på sprayboksen tilsvarer fargen da bilen var ny, om bilen har blitt veldig famlet vil det gjøre at fargen ikke er lik med resten av bilen. (Metallicfarger vil ikke fremstå riktig før de har fått klarlakk over)

Veiledning for spraybokslakkering

Beskrivelse:
Bindemiddel: Akryl kopolymerer
Lukt: løsemiddel
Glansgrad: (måling vinkel 60 ° iht. kl DIN 67 530): glansede: 80-85 metallik etter belegg med klarlakk
Dekkevne: Avhengig av konsistens og farge på grunnlaget: 12 ml for små flekker 150 ml er tilstrekkelig for ca. 0,4 m² (et strøk). 400 ml er tilstrekkelig for ca. 1,0 m² (et strøk).
Tørketid (ved 20 ° C, 50% relativ luftfuktighet):
Støvtørr: Etter ca. 10 minutter
Berøringstørr: Etter ca. 50 minutter
Overlakkerbar med 2-Coat klarlakk: Etter ca. 30 minutter
Herdet: Etter ca. 24 timer

Tørketiden avhenger av omkringliggende temperatur, luftfuktighet og sjikttykkelsen.
Temperatur toleranse: opp til 80 ° C
Holdbarhet: 10

Miljø og merking:
Produktene er fri for tungmetaller.
Lokk og emballasje er laget av resirkulerbart materiale.
Avfallshåndtering: Bare helt tømte bokser bør leveres i beholder for resirkulerbart avfall. Bokser som ikke er tomme bør kastes som "spesialavfall".

Barnesikring:
Sprayboksene har en såkalt no-spray ring eller et barnesikret lokk for å unngå uautorisert bruk.
Se beskrivelse på hetten eller på etiketten.

Faresetninger

 • H222-H229 Ekstremt brannfarlig aerosol. Beholder under trykk: Kan eksplodere ved oppvarming.
 • H319 Gir alvorlig øyeirritasjon.
 • H336 Kan forårsake døsighet eller svimmelhet.

Sikkerhetssetninger

 • P101 Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden.
 • P102 Oppbevares utilgjengelig for barn.
 • P210 Holdes vekk fra varme, varme overflater, gnister, åpen ild og andre antenningskilder. Røyking forbudt.
 • P211 Ikke spray mot åpen flamme eller annen tennkilde.
 • P251 Må ikke punkteres eller brennes, selv ikke etter bruk.
 • P260 Ikke innånd aerosoler.
 • P410+P412 Beskyttes mot sollys. Må ikke ut settes for temperaturer høyere enn 50 °C.
 • P501 Innholdet / emballasjen skal avhendes i henhold til de regionale forskrifter

Sikkerhetsdatablader

 

Relaterte varer

2K High Speed Klarlakk Spray 400ml
Varenr.
CAR-149.421
Enhet
Stk
kr 413,00
Klarlakk Spray 400ml 1K
Varenr.
CAR-126.025
Enhet
Stk
kr 125,00
2K Epoxy Primer Spray 400ml
Varenr.
CAR-149.424
Enhet
Stk
kr 488,00

Sidemeny

Informasjon

Support

Din nettleser er utdatert!

For å kunne bruke alle funksjoner på nettsiden må du oppdatere nettleseren. Oppdater min nettleser nå

×