Klarlakk Spray 400ml 1K

Klarlakk Spray 400ml 1K
Varenr.
CAR-126.025
Lager
På lager
Pris
kr 123,00
Enhet
Stk

Kvantumsrabatt

Loading...
 • Klarlakk Spray 400ml 1K
 • standard_Brannfarlig
 • standard_Helsefare
Vår mest solgte klarlakk til reparasjoner av småskader

Dette er en 1-komponent klarlakk som i mange tilfeller er nok til å fullføre små reparasjoner

Egenskaper

 • En blank klarlakk
 • Høy resistanse
 • Akrylbasert klarlakk
 • Tørker raskt
 • God resistanse mot vær

NB! Siden dette er en 1-komponent klarlakk så bør den ikke brukes i nærheten av bensinlokk eller steder som er utsatt for sterke kjemikalier. Det bør i så fall brukes 2-komponent klarlakk.

Faresetninger

 • H222 Ekstremt brannfarlig aerosol.
 • H229 Beholder under trykk: Kan eksplodere ved oppvarming.
 • H319 Gir alvorlig øyeirritasjon.
 • H336 Kan forårsake døsighet eller svimmelhet.
 • H412 Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann.

Sikkerhetssetninger

 • P101 Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden.
 • P102 Oppbevares utilgjengelig for barn.
 • P210 Holdes vekk fra varme / gnister / åpen flamme / varme overflater. — Røyking forbudt.
 • P211 Ikke spray mot åpen flamme eller annen tennkilde.
 • P251 Må ikke punkteres eller brennes, selv ikke etter bruk.
 • P260 Ikke innånd aerosoler
 • 0+P412 Beskytt mot sollys. Må ikke utsettes for temperaturer høyere enn 50 °C / 122°F.
 • P501 Innhold / beholder leveres til godkjent mottak.

Sikkerhetsdatablad

 

Dokumenter

Relaterte varer

1K Easy Primer Hvit 400Ml Spray
Varenr.
CAR-151.537
Enhet
Stk
kr 348,00
per Stk
2K High Speed Klarlakk Spray 400ml
Varenr.
CAR-149.421
Enhet
Stk
kr 483,00
per Stk
2K Epoxy Primer Spray 400ml
Varenr.
CAR-149.424
Enhet
Stk
kr 631,00
per Stk
Silikon Fjerner Spray 400Ml (Silicone Remover)
Varenr.
CAR-149.423
Enhet
Stk
kr 164,00
per Stk
Din nettleser er utdatert!

For å kunne bruke alle funksjoner på nettsiden må du oppdatere nettleseren. Oppdater min nettleser nå

×