Dupli Color 70-0440 Sprayboks 400Ml

Dupli Color 70-0440 Sprayboks 400Ml
Varenr.
DUP-DC 70-0440
Lager
På lager
Pris
kr 205,00
Enhet
Bx

Kvantumsrabatt

Loading...
 • Dupli Color 70-0440 Sprayboks 400Ml
 • DUP_Auto-Color-Kombi-400ml
 • standard_Brannfarlig
 • standard_Helsefare
Akrylmaling av høy kvalitet for lakkering eller flekking på biler og andre objekter

Dupli Color sine spraybokser med lakk kan brukes til en rekke bruksområder
Kombisystemet innebærer at fargene korresponderer omtrent med den originale bilprodusentens nyans innenfor svært tette toleranser

Vi anbefaler å bruke en god grunning før påføring av lakk for å sikre et godt resultat.

Metallicfarger må ha klarlakk over for å få den rette glansen og for å sikre at fargen holder seg
(Metallicfarger starter med mer enn to tall før bindestrek; 10, 20, 30, 40 , 50, 60, 70, 80, 90, 110, 120 )

Underlag:
- Metall
- Tre
- Glass
- Stein
- Keramikk
- Papp
- Hard plastikk (må ha grunning)

Auto-Color kombisystemet inkluderer flere originale lakkoder under ett referansenummer (ID nummer). Farger som er tilnærmet identiske i farge, men som har blitt gitt ulike referansenummer av ulike bilprodusenter blir samlet under ett felles ID-nummer.

Finn din lakkode/bilfarge her og ID-nummeret som tilsvarer lakkoden

NB: Vi anbefaler å spraye litt på en en pappbit for å sammenligne fargen før du starter arbeidet. Den fargen som er på sprayboksen tilsvarer fargen da bilen var ny, om bilen har blitt veldig famlet vil det gjøre at fargen ikke er lik med resten av bilen. (Metallicfarger vil ikke fremstå riktig før de har fått klarlakk over)

Veiledning for spraybokslakkering

Beskrivelse:
Bindemiddel: Akryl kopolymerer
Lukt: løsemiddel
Glansgrad: (måling vinkel 60 ° iht. kl DIN 67 530): glansede: 80-85 metallik etter belegg med klarlakk
Dekkevne: Avhengig av konsistens og farge på grunnlaget: 12 ml for små flekker 150 ml er tilstrekkelig for ca. 0,4 m² (et strøk). 400 ml er tilstrekkelig for ca. 1,0 m² (et strøk).
Tørketid (ved 20 ° C, 50% relativ luftfuktighet):
Støvtørr: Etter ca. 10 minutter
Berøringstørr: Etter ca. 50 minutter
Overlakkerbar med 2-Coat klarlakk: Etter ca. 30 minutter
Herdet: Etter ca. 24 timer

Tørketiden avhenger av omkringliggende temperatur, luftfuktighet og sjikttykkelsen.
Temperatur toleranse: opp til 80 ° C
Holdbarhet: 10

Miljø og merking:
Produktene er fri for tungmetaller.
Lokk og emballasje er laget av resirkulerbart materiale.
Avfallshåndtering: Bare helt tømte bokser bør leveres i beholder for resirkulerbart avfall. Bokser som ikke er tomme bør kastes som "spesialavfall".

Barnesikring:
Sprayboksene har en såkalt no-spray ring eller et barnesikret lokk for å unngå uautorisert bruk.
Se beskrivelse på hetten eller på etiketten.

Faresetninger

 • H222-H229 Ekstremt brannfarlig aerosol. Beholder under trykk: Kan eksplodere ved oppvarming.
 • H319 Gir alvorlig øyeirritasjon.
 • H336 Kan forårsake døsighet eller svimmelhet.

Sikkerhetssetninger

 • P101 Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden.
 • P102 Oppbevares utilgjengelig for barn.
 • P210 Holdes vekk fra varme, varme overflater, gnister, åpen ild og andre antenningskilder. Røyking forbudt.
 • P211 Ikke spray mot åpen flamme eller annen tennkilde.
 • P251 Må ikke punkteres eller brennes, selv ikke etter bruk.
 • P260 Ikke innånd aerosoler.
 • P410+P412 Beskyttes mot sollys. Må ikke utsettes for temperaturer høyere enn 50 °C.
 • P501 Innholdet / emballasjen skal avhendes i henhold til de regionale forskrifter. ·

Ytterligere informasjoner:

 • EUH066 Gjentatt eksponering kan gi tørr eller sprukket hud.
 • Uten tilstrekkelig lufting kan det dannes eksplosive blandinger.

Sikkerhetsdatablad

Relaterte varer

2K High Speed Klarlakk Spray 400ml
Varenr.
CAR-149.421
Enhet
Stk
kr 483,00
per Stk
2K HS XTR Clear Rts 400ml Lesonal 8 TIMER BRUKSTID
Varenr.
LES-356486
Enhet
BX
kr 514,00
per BX
2K Filler 540 Grå Rts 400ml Lesonal
Varenr.
LES-356485
Enhet
BX
kr 713,00
per BX
Lesonal Etch Primer SPRAY 400ml Rts 1K
Varenr.
LES-358947
Enhet
BX
kr 398,00
per BX
2K Epoxy Primer Spray 400ml
Varenr.
CAR-149.424
Enhet
Stk
kr 631,00
per Stk
Klarlakk Spray 400ml 1K
Varenr.
CAR-126.025
Enhet
Stk
kr 123,00
per Stk
Din nettleser er utdatert!

For å kunne bruke alle funksjoner på nettsiden må du oppdatere nettleseren. Oppdater min nettleser nå

×